Vellykket nordisk konferanse for ideell sektor

Publisert:

​ Torsdag 28. januar arrangerte Virke Ideell den første nordiske konferansen for verdibaserte og ideelle virksomheter. Temaet var ideell sektors plass i framtidens nordiske velferdssystem.

Vi fikk adressert utfordringene med offentlige anskaffelser av velferdstjenester og utfordret den svenske Civilministeren

Ardalan Shekarabi

og Helse og omsorgsminister Bent Høie til

å være konkrete på å løse utfordringene med en liten ideell sektor i disse landene.

Vi har som mål for Virke Ideell å lage flere interessante møteplasser og setter pris på innspill til temaer og innledere.

Presentasjoner fra den nordiske konferansen Verdier og velferd finner du her >>