Vellykket skolemøte i regi av Virke

Publisert:

Virke samlet nærmere 50 av organisasjonens skolemedlemmer til et felles skolemøte onsdag. Temaet var fremtidens utdanningssystem, og både statssekretær Birgitte Jordahl og stortingsrepresentant Marianne Aasen deltok som innledere på arrangementet.

Bakgrunnen for dagens skolemøte var et ønske om å samle Virkes over 200 medlemsvirksomheter innen utdanningsfeltet. Virksomhetene omfatter både barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og høyskoler. I tillegg kommer et stort antall folkehøyskoler og ulike skoleforbund. Gjennom samlingen ble det satt søkelys på fremtidens utdanningssystem gjennom ulike innfallsvinkler.

Statssekretær Birgitte Jordahl (H) innledet om regjeringens politikk på området for ideell og privat utdanning. Et eget panel bestående av stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap), leder av Civita, Kristin Clemet, og nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, ble utfordret på om det ikke-offentlige utdanningstilbudet har en plass i det norske utdanningssystemet. Panelet ble også utfordret på betydningen av ideell og privat utdanning, og hvordan myndighetene bør gå frem for å legge til rette for ikke-offentlig utdanning i Norge.

Flere norske medier har skrevet mye om ideell og privat utdanning i Sverige. Under overskriften "privatskolemyter for fall – den egentlige historien om den svenske modellen" ga prosjektleder for velferd i den svenske tankesmien TimbroKarin Svanborg-Sjövall en oppklarende innføring i den svenske skolepolitikken.