Vellykket styresamling for Virke regnskap

Publisert:

​Styret i Virke regnskap møttes denne uken for å utarbeide en oppdatert strategi for Virkes satsing på regnskapsbransjen. En viktig målsetting er å bevare og styrke Virkes posisjon som bransjens ledende hovedorganisasjon gjennom skreddersydde tjenester som gjør landets regnskapsvirksomheter til gode arbeidsgivere. i

Styresamlingen fant sted i Kristiansund, og vertskap var Virkes medlem Atlanticon Meese økonomi AS. Her fra styremiddagen.

​Styret i Virke regnskap består av representanter for Virkes medlemmer innen regnskapsbransjen.  Disse møtes på jevnlig basis og er et rådgivende organ i møte med administrasjonen. 

Gjennom styresamlingen denne uken ble det gjennomført en utvidet workshop som ledd i arbeidet med å utarbeide en ny og oppdatert strategi for Virkes satsing på regnskapsbransjen. Her kom det frem mange gode innspill som vil bli brukt i det videre arbeidet med å legge til rette for våre medlemmer innen næringen. Spesielt vil det bli lagt vekt på å løfte bransjen med hensyn til dets omdømme i møte med viktige interessenter.

Det vil også bli satset videre på å utvide bransjens markedsgrunnlag. Her vil det være relevant å se på hvordan man kan bidra til at flere offentlige virksomheter tar i bruk markedet for å løse sine behov på området for lønn og regnskap. Dette blant annet i forlengelsen av at det innføres nøytral moms i helseforetakene med virkning fra 1.januar 2017. Dette likestiller tjenesteutsetting med egenproduksjon.
Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon om arbeidet med ny strategi for Virke regnskap.