Vellykket Treningskonferanse

Publisert:

Over 120 mennesker var samlet da Virke arrangerte årets Treningskonferanse fredag 15. november. Flere treningspersonligheter fra inn- og utland var tilstede for å fortelle om treningsbransjen i dag og tiden framover.

Herman Rutgers, direktør i European Health and Fitness Association (EHFA) tok for seg hovedfunn fra EHFA og Deloittes studie av Europas største aktører i treningsbransjen i 2013. Deretter presenterte direktør i Virke Trening, Anne Thidemann, den ferske rapporten Treningsbransjen 2013 som tar for seg det norske markedet.

Deretter tok Håkon Bakkevig og George Smith, henholdsvis eier av og Head of Network Solutions i Qicraft, over. Her fikk deltagerne se hvordan de bruker erfaringer og lærdom fra andre bransjer fra andre bransjer i utviklingen av deres produkter og tjenester.

Variert program

Etter lunsj var det tid for litt trendforskning. Cecilie Staude fra Handelshøyskolen BI tok for seg trendene i markedet, og hvordan det å kjenne til og forstå forbrukertrendene er med på å avgjøre om man lykkes med produkt- og tjenesteutvikling. Dette temaet ble også tatt opp i en paneldebatt, med Staude, Yngvar Andersen (Mykje Meir), Christine Thune (produktsjef i Stamina) og Paal Hansem (administrerende direktør i Fresh Fitness) som deltagere.

Neste del handlet om kroppsøving, organisert idrett og selvorganisert aktivitet. Førsteamanuensis ved Norges Idrettshøgskole, Reidar Säfvenbom snakket om hvordan dette påvirker ungdommers hverdagsliv i Norge, og hvordan man bør jobbe med dette framover.

Dagens siste del var viet til motivasjon. Journalist i Bergens Tidende og koordinator for Sprek-magasinet, Elisabeth de Lange Gjesdal presenterte erfaringer fra en sak hvor de søkte etter "slappfisker" som ville endre livsstil og som de fulgte opp over en lengre periode. Deretter var temaet "Motivation & Member Retention", som kan oversettes til hvordan man motiverer og holder på medlemmer. Her var det Jan Middelkamp, CEO i HDD Holding som holdt innlegget. Han omtales som en allsidig bransjeekspert med sin bakgrunn som blant annet gründer, leverandør og forsker innen fitness i flere europeiske land.

Konferansen ble avsluttet med tapas og mingling for alle deltagerne.

Her finner du bilder fra dagen.