Sjekk verksliste produsenter 2016 - Norwacovederlag

Publisert:

Liste

Virke Produsentforeningen forvalter midler som samles inn av Norwaco på vegne av norske produsenter.

Vi utbetaler midler til norske produsenter som stammer fra ulike Norwaco-avtaler og fra privatkopieringskompensasjon. Sjekk verkslista fra 2016 om oppført produsent faktisk stemmer som meld deretter inn hvilket kontonummer som skal brukes for at selskapet sitter på produsentrettighetene skal motta sitt rettmessige beløp.