Vi drar sjeldnere på harrytur

Publisert:

​I følge tall fra SSB, fortsetter nedgangen i grensehandelen, og nordmenn drar nå på færre handleturer til Sverige.

Sammenlignet med andre kvartal 2015, går grensehandelen ned 5,9 %. Antall dagsreiser går ned 10,1 %.
- Svak kronekurs og svært hard konkurranse i dagligvaresektoren slår inn også på grensehandelen, sier direktør for samfunnspolitikk, Harald Jachwitz Andersen.
- Denne kombinasjonen gjør at det blir mindre fristende å bruke tid og drivstoff på å reise over grensen for å handle, tror han.
Han påpeker også at grensehandelen har vært stigende over lang tid før kronekursen svekket seg. 
Norske bedrifter taper på "svenskehandel"
Grensehandelen utgjør en betydelig del av det norske dagligvaremarkedet. I 2014 utgjorde grensehandelen av dagligvarer mer enn omsetningen til Bunnpris.
Anslag fra 2011 viser at Norge taper rundt 10.000 arbeidsplasser på grensehandelen, i tillegg til at vi går glipp av 2,4 milliarder i inntekter til statskassen.
- Selv om grensehandelen nå synker noe, må ikke dette bli en hvilepute for politikerne. SSB anslår at opptil 30 % av arbeidsplassene i handelen kan forsvinne innen 2030 hvis ikke vi ruster oss for de teknologiske endringene.
Likevel viste en undersøkelse fra Virke at nær én av fire beslutningstakere i Norge innrømmer at de tenker kortsiktig når de utformer politikk for handelen.
- Dette er ikke godt nok - vi kan ikke møte fremtiden med bind for øynene. Regjeringen er nødt til å ha en offensiv politikk for Norges største næring, avslutter Andersen.