Vi handler kjøkkenutstyr som aldri før

Publisert:

Totalt anslås markedet for møbel- og interiørvarer i 2013 til 33,3 milliarder kroner (eks. mva), en økning på 1,6 prosent fra 2012. Vekstvinnere i 2013 ble butikkene som selger kjøkkenutstyr, som økte omsetningen med vel 8 prosent. Bransjen som kom dårligst ut i 2013 var teppebutikkene, med en nedgang på 13 prosent.

Det er også store skjevheter i veksttakt mellom de ulike aktørene innad i en bransje. Dette ser vi tydelig i møbelbransjen som samlet hadde en nedgang på 0,7 prosent i 2013. Her var det de danske møbelkjedene Illums og Bolia som gjorde det best, med en omsetningsvekst på henholdsvis nesten 18 og 13 prosent.

– Det er stort fokus på kosthold og matlaging fra bunnen av og dette viser seg i tallene for omsetning av kjøkkenutstyr, sier direktør i Virke Faghandel Ingrid Thinn Bjerke.

Møbel- og interiørvarer selges gjennom en rekke ulike kanaler, også gjennom andre typer butikker som jernvarebutikker, hagesentre og butikker med bredt vareutvalg.

– Teppesalget kan også ha flyttet seg fra teppebutikkene til å bli en del av interiørsortimentet i de større varehusene, sier Bjerke.

Faghandelsbransjene sto for rundt 85 prosent av totalomsetningen (28 milliarder), og bare møbelforretningene sto for halvparten av totalen (16,7 milliarder).

Få, men store

De seks største møbelkjedene står for 80 prosent av møbelbutikkenes omsetning, og hadde samlet sett en nedgang på 0,6 prosent i 2013. IKEA alene står for 37 prosent av markedet. Blant de seks største kjedene vokste Møbelringen mest med 4 prosent, mens SkeidarLiving Group gikk mest tilbake med en nedgang i omsetningen på nesten 7 prosent. Forskjellen i utviklingen mellom disse må i stor grad knyttes til at det ble etablert nye butikker hos Møbelringen, mens SkeidarLiving Group blant annet la ned sitt varehus på Vøyenenga i Bærum.

Når det gjelder boligtekstiler er det også her noen få kjeder som tar mesteparten av kaka. Kid Interiør og Princess står for henholdsvis 29 og 24 prosent av omsetningen, og har styrket sin posisjon fra 2012, hvor de til sammen hadde 49 prosent av markedet. På den andre siden finner vi Hansen & Dysvik som hadde en nedgang på 28 prosent i 2013, og står nå for 4 prosent av omsetningen. Årsaken til nedgangen er at kjeden hadde fem færre butikker ved utgangen av fjoråret enn året før.

For 2014 anslår Virke en vekst på 2 prosent i møbel- og interiørmarkedet.