Viktig å nå frem med pensjonsmidler til helsevirksomhetene

Publisert:

Virke er glad for at midlene til dekning for økte pensjonskostnader videreføres i statsbudsjettet for 2013 og ber om at kompensasjonsmidlene fordeles på en likeverdig måte mellom alle aktørene som har avtale med regionale helseforetak.

I dagens høring om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tar Virke også opp bl.a. behovet for økte rammer til kjøp av tjenester fra private rehabiliteringssentre og at det raskt settes i gang en gjennomgang av pris- og avansereguleringen for apotek.