Viktig anbefaling for ideell sektor

Publisert:

​I dag kom det en viktig innstilling for fremtiden til ideell sektor. Hippe-utvalget overrakte regjeringen sin NOU: "Ideell opprydding" om statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Virke er glad for at vi er lyttet til - utvalget anbefaler at staten tar ansvar for forpliktelsene og at rettighetene overføres Statens Pensjonskasse.

​- Dette er den viktigste saken for ideell sektor på mange år. Det er avgjørende viktig at det blir en løsning, sier direktør for Virke Ideell, Inger Helene Venås.

Virke var en pådriver på at utvalget ble satt ned. – Vi er derfor glad for at utvalget er så tydelig. Det slås fast at ansvaret ligger hos det offentlige og det blir pekt på konkret løsninger. Det er en styrke for anbefalingene i utredningen at det er klargjort at det er handlingsrom for disse grepene i EØS- reglene, sier hun videre.


Innstillingen er et godt utgangspunkt for videre arbeid.  Ideell sektor spiller en viktig rolle, og gjør stor forskjell i mange menneskers liv gjennom det gode tjenestetilbudet som gis på mange områder. Vi står i fare for å miste viktige velferdsleverandører om ikke Stortinget følger opp utvalgets anbefalinger og tilliggende problemstillinger. Dersom denne saken løses på en god måte så vil ideell kunne vokse og ta mer ansvar for helse- og velferdstjenester i fremtiden. Regjeringen er oppmerksom på disse forholdene, det er bakgrunnen for at de satte ned utvalget.

- Nå er tiden kommet for handling både ift de problemstillingene som gjelder ideelle i helse og sosiale tjenester på statlig nivå, men også for de ideelle som driver i kommunene og innenfor andre områder som f.eks. utdanning, og som ikke er dekket av denne utredningen. Utvalget slår også dette fast, når de blant annet skriver: "Utvalgets vurdering er spesielt relatert til spesialisthelsetjeneste og barnevern, men utvalget mener også at andre offentlige helse- og sosialtjenester som er finansiert, tilrettelagt og organisert på samme måte, vil måtte ansens som ikke-økonomisk aktivitet etter støttereglene."

- Virke vil i samspill med medlemmene våre følge dette arbeidet tett, avslutter hun.

 Lenke til hele innstillingen her