Viktig seier om søndagsåpent

Publisert:

​- Virkes mening har hele tiden vært at en endring av lov om søndagsåpent må utredes grundig før eventuelle endringer gjøres. At regjeringen først la forslaget om endring i skuffen, og nå oppretter et utvalg er full seier for oss, sier Harald J. Andersen, direktør i Virke.

Det ble i statsråd i dag satt ned et offentlig utvalg som skal utrede spørsmålet om søndagsåpne butikker. Utvalget har fått i oppgave å foreta en bred vurdering av konsekvensene av å liberalisere lovverket som regulerer butikkenes åpningstider. 

Dette er helt i tråd med det Virke hele tiden har anbefalt i saken - at konsekvensene av en liberalisering må utredes før det eventuelt kommer forslag om lovendringer. Utvalget skal jobbe fram til ny stortingsperiode høsten 2017 og vil bestå av både eksperter og arbeidslivets parter - LO/Handel og Kontor, NHO Handel og Virke.  Direktør Harald Andersen vil representere Virke i utvalget.

Virke har samarbeidet tett med Handel og Kontor for å forhindre endringer som ikke er forankret i handelsnæringen. Blant annet sto Handel og Kontor og Virke bak Søndagsplakaten – et initiativ for å sikre lik praktisering av loven. – Fram til eventuelle forslag om endringer i loven er det Søndagsplakaten som gjelder. Vi er veldig glade for at den har fått bred tilslutning og positiv omtale fra de fleste hold, siden Andersen.

Med dagens konklusjon er det klart at det ikke vil skje noen endring i lovverket om søndagsåpent i denne stortingsperioden. Dette ble også understreket av kulturminister Linda Helleland nylig. I muntlig spørretime 1. juni uttalte kulturministeren følgende: "Det er ikke mulig å endre lovverket slik det politiske flertallet er satt sammen i dag. Det tar regjeringen konsekvensen av, og derfor fremmer vi ikke noe forslag om noen liberalisering. Det vil jeg bare gjøre helt klart at ikke kommer til å skje".

Søndagsplakaten finner du her >>