Viktige avklaringer knyttet til ny personopplysningslov

Publisert:

Virke inkasso mottar for tiden mange henvendelser om den nye personopplysningsloven. Alle medlemmer av Virke inkasso kan benytte vårt rådgivningssenter med erfarne advokater med spisskompetanse på området for personvern. Datatilsynet har også kommet med enkelte viktige avklaringer.

Som medlem av Virke inkasso har du fri tilgang til alle Hovedorganisasjonen Virkes medlemsfordeler. Blant disse medlemsfordelene er tilgang til hele hovedorganisasjonens juridiske apparat med spisskompetanse på blant annet den nye personopplysningsloven. Du kontakter rådgivningssenteret for direkte dialog med en av Virkes advokater på telefon 22 54 17 00.

Rollen som behandlingsansvarlig

Virke inkasso ba tidligere i år Datatilsynet om en vurdering av hvorvidt et inkassoforetak er å anse som databehandler eller behandlingsansvarlig. I henhold til någjeldende bransjenorm er et inkassoforetak å anse som behandlingsansvarlig. Av Datatilsynets brev til Virke inkasso 12.mars 2018 skriver Datatilsynet blant annet følgende:

«Datatilsynets vurdering og praksis etter gjeldende personopplysningslov med forskrift, er at inkassoforetak er å regne som behandlingsansvarlig og at det derfor ikke er påkrevd med databehandleravtale».

Videre skriver tilsynet:

«Slik vi ser det, tilsier innføringen av personvernforordningen (GDPR – forordning (EU) 2016/679) ingen endring av dette. Datatilsynet har i vår vurdering lagt vekt på at formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke virkemidler som kan brukes, vil kunne forskjellig i ulike kreditor- og inkassoforetak. Det vil derfor være mest naturlig å betrakte inkassoforetaket som behandlingsansvarlig for de opplysninger det mottar fra oppdragsgiver, og ikke som databehandler».

Rollen som databehandler

Flere av Virke inkassos medlemmer kombinerer rollen som inkassoforetak med å tilby tjenester på området for fakturaservice/administrasjon. Datatilsynet har ikke avgitt en egen uttalelse knyttet til hvorvidt man bør anse at denne delen av virksomheten faller innenfor/utenfor rollen som behandlingsansvarlig. Virke inkassos lovutvalg vurderer det imidlertid til å være på det rene at et inkassoforetak er å anse som databehandler når det gjelder fakturaservicetjenester. Dette innebærer også at det må inngås en ordinær databehandleravtale mellom partene som regulerer dette forholdet.