Viktige endringer om merverdiavgift

Publisert:

​Skatteetaten sender snart ut brev i Altinn til alle virksomheter som leverer momsoppgave, og informerer dem om endringer for mva-registrerte fra 2017. 

​Brevet informerer om to endringer:

  • mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift.
  •  innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen som i dag.

Fra 1. januar 2017 må mva-registrerte virksomheter føre regnskapet med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. Regnskapet må føres slik at man kan rapportere riktig ved første terminforfall på ny oppgave.

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av den som importerer. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt. Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten som inkluderer innførselsmerverdiavgift. De må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen m.m.

Privatpersoner/virksomheter som ikke er mva-registrert
For privatpersoner, og for virksomheter som ikke er mva-registrert, skal innførselsmerverdiavgift beregnes og betales akkurat som før. Merverdiavgiften oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten, eventuelt via en speditør, som f eks Posten/Bring.