Vil ha tiltak mot økt grensehandel

Publisert:

Hovedorganisasjonen Virke krever tiltak mot den rekordstore grensehandelen. Tall fra SSB viser at vi i 2013 handlet for 13,3 milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Dette er en økning på hele 15 prosent fra 2012. På de siste åtte årene med rød-grønn regjering har det vært en vekst i grensehandelen på 52 prosent.

Det siste året har antall dagsturer økt med 20 prosent, fra 6,35 til 7,61 millioner turer.

- Den forrige regjeringen hadde en politikk som førte til større prisforskjeller mellom Norge og Sverige. Nå må dagens regjering vise at de tar utfordringen på alvor. Vi trenger en politikk som gjør prisforskjellene mindre gjennom lavere avgifter og lavere tollmurer, sier Thomas Angell, direktør i Virke Dagligvarehandel.

Tidligere beregninger har vist at grensehandelen koster Norge over 10 000 arbeidsplasser i næringsmiddelindustri og handelen. I tillegg kommer ringvirkningene i næringsmiddelindustrien.

- Selv om svakere norsk krone for tiden har gjort det mindre lønnsomt å reise til Sverige for å fylle handlekurven, ser vi dessverre fortsatt vekst. Årsaken er pris- og avgiftsforskjellene, sier Angell.

Han peker blant annet på at vi har emballasjeavgift på bokser og plastflasker, som er en vesentlig årsak til at nordmenn kjøper store mengder mineralvann i Sverige.

- Vi har også en sjokolade- og sukkeravgift som gjør godteri til en stor lokkevare. Nå må regjeringen vise at de, i motsetning til den forrige, tar problemet på alvor, sier Angell.