Vil kjempe om Hollywood-milliarder

Publisert:

​ - Dersom vi ønsker å få de store filmproduksjonene til Norge, må vi sørge for at det er økonomisk mulig for filmskaperne å komme hit. En incentivordning som tiltrekker store produksjoner vil gi et løft til næringsliv og reiseliv, samtidig som det vil skape arbeidsplasser. Dette gjelder særlig i distriktene, sier direktør for reiseliv og kultur i Virke, Hilde Charlotte Solheim.

- Store, internasjonale filmer innspilt i Norge vil definitivt sette Norge på kartet. Bare se på oppmerksomheten som New Zealand, Thailand og Skottland fikk etter at henholdsvis Ringenes Herre-trilogien, The Beach og Braveheart ble spilt inn i disse landene. Det vil være en fantastisk mulighet til å vise fram alt det Norge har å by på, og gi oss uvurderlig PR. Økt turisme fra utlandet vil bidra til økt infrastruktur, økt kjennskap til regionene, og dermed mer turisme, sier Solheim.

Filmer Norge i utlandet

Flere store, "norske" produksjoner er for tiden under planlegging i Hollywood. Danny Boyle, mannen bak blant annet Slumdog Millionaire, planlegger en serie på 10 episoder om tungtvannsaksjonen på Rjukan under 2. verdenskrig. Samme hendelse er bakgrunn for filmen med arbeidstittel Sabotage. Filmen skal produseres av Michael Bay, som blant annet står bak Pearl Harbor og Transformers-filmene.

I disse dager spilles også serien Kampen om tungtvannet inn. En norsk produksjon, med norske skuespillere, som tar for seg en av Norgeshistoriens mest kjente hendelser. I størstedelen av innspillingsperioden oppholder teamet seg i Tsjekkia.

- Det at ikke en gang en norsk serie om en norsk hendelse blir spilt inn i Norge, sier sitt. Det er også lite trolig at de amerikanske prosjektene, som sannsynligvis vil koste flere hundre millioner hver, vil bli filmet her i særlig stor grad. Skal vi ha noe håp om det må regjeringen endre på incentivordningen for film allerede i høstens statsbudsjett, sier Solheim.

Kjempeomsetning

Island er et av landene som har innført incentivordningen. I perioden 2010-2012 har Island gått fra 300 til 800 filmarbeidere, og den lokale omsetningen fra filmbransjen har økt fra 150 til 450 millioner kroner. Og nylig brukte Batman-regissør Christopher Nolan 110 millioner norske kroner bare i løpet av seks dager på sagaøya i forbindelse med innspillingen av en ny film. Ordningen på Island fungerer slik at 20 prosent av bruttobudsjettet blir refundert. Dette er omtrent på samme nivå som de mange andre landene rundt om i verden som har denne ordningen.

- Dette vil være gull verdt for lokalsamfunnene i Norge, og vil gi store inntekter som vi ellers ikke ville sett noe til. I tillegg til å sysselsette den lokale film- og TV-bransjen, representerer det et formidabelt lokalt kjøp av varer og tjenester som ellers vil havne i et annet land. Dette vil igjen skape arbeidsplasser avslutter Solheim.