Virke advarer mot tilbud om registrering i Tobakkssalgsregisteret

Publisert:

En aktør har etablert et falsk nettsted med samme navn som Helsedirektoratets Tobakksalgsregister, og sender ut fakturalignende tilbud.

Samtidig som Helsedirektoratet informerer om at alle som skal selge tobakk må registrere seg i direktoratets Tobakkssalgsregister, sender en annen aktør ut fakturalignende tilbud som ser ut som om det kommer fra Tobakkssalgsregisteret. Sammen med «fakturaen» er det vedlagt et skriv som er direkte kopi av Helsedirektoratets informasjon om registret på deres hjemmeside. Med et tillegg: «Det første du må gjøre er å registrere din virksomhet innen registreringsfristen, kun betaling innen registreringsfristen anses som gyldig registrering

Sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke, sier at virksomhetens metode følger kjente linjer. Det står ikke «faktura» på blanketten, men registrerings dato og registreringsfrist. Dette er direkte villedende siden det er en registreringsfrist for å melde seg inn i registeret. ( 31.12.17) Navnet på virksomheten finnes ikke og «fakturaen» er heller ikke påført organisasjonsnummer. For meningmann er det derfor vanskelig å finne ut hvem som virkelig står bak.

Bjerke presiserer at den eneste måten å få ført seg inn i Tobakkssalgsregisteret er å gå inn på Helsedirektoratets side og registrere seg. Han er redd for at noen betaler «fakturaen» og derfor ikke registrerer seg hos Helsedirektoratet og derfor kan bli anmeldt for brudd på loven.