Virke Bygg og Anlegg

Publisert:

Stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn» slår fast at bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er landets største næring målt i antall bedrifter. Ser vi på handel til byggenæringen isolert, så anslår BI omsetningen i dette segmentet til over 100 milliarder. Vi er med andre ord en svært stor aktør som trenger en felles arena. Virke samler disse i et felles forum for sammen å stå styrket i påvirkning av politikk og utvikling av markedet. Mange av næringens utfordringer havner hos handelen uten at handelen har fått uttale seg, og mange muligheter dukker opp uten at handelen har hatt mulighet til å forberede seg på disse.

Virke Industriell handel har rundt 300 virksomheter og omfatter i stor grad leverandører til andre næringsdrivende innenfor bygg- og anleggsbransjen Bransjen inkluderer grossister, importører og distributører. Virksomhetene har felles næringspolitiske interesser rettet mot blant annet transport, etikk- og miljøspørsmål, synliggjøring, og rekruttering til næringen og internasjonal handel.

Bransjestyret består av representanter fra anleggsmaskin, industri og rør, elektroverktøy, stål og elektrogrossist.

Virke Byggevarehandel
Byggevarehandelen i Norge er en næring som ønsker å fremstå som en seriøs næring der retningslinjer og ønsket utvikling fra myndighetene tas på alvor. Virke Byggevarehandel arbeider for like rammebetingelser slik at ikke useriøs handel blir en vinner i markedet.

Virke Byggevarehandel skal bidra til lønnsom handel med byggevarer for sine medlemmer.

Virke Byggevarehandels rolle er å ivareta verdiskapende og omdømmebyggende prosjekter av felles interesse for bransjen, samt være et bindeledd mellom myndigheter og de som driver handel med byggevarer.