Virke Byggevarehandel fikk Beste praksis-pris

Publisert:

Direktør for Virke Byggevarehandel, Bengt Herning (t.v) og direktør for Bygg21 Sverre Tiltnes på scenen. Foto: Bjørnar Øvrebø/Bygg21

Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel fikk prisen for å ha utviklet løsninger for digital samhandling gjennom hele byggeprosessen, fra bestilling til levering og dokumentasjon av byggevarer.

– Det er milliarder å spare på å digitalisere, sa en glad Bengt Herning etter han ble overrasket med Bygg21s Beste Praksis-pris etter sitt innlegg på konferansen "Fra analoge til digitale bygg" onsdag.

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes stod for overrekkelsen og leste utdrag fra begrunnelsen:

– Bengt Herning og Virke Byggevarehandel har tatt initiativ til og utviklet løsninger for digitalisert samhandling med entreprenører, byggmestere, boligprodusenter og byggevareindustrien. Målet er å effektivisere hele prosessen fra bestilling og merking til levering, dokumentasjon og resirkulering av byggevarer til entreprenørene, sa han. 

Roses for en åpen prosess

Bygg21s direktør vektla også hvordan Bengt Herning og Virke har involvert sentrale aktører i hele Norden i arbeidet med å utforme de samlende standardene, blant andre Byggevareindustrien (BNL), BEAst (Byggbransjens Elektroniska Affärsstandard) i Sverigeog GS1. Herning trekker selv fram EDI-eksperten Dagfinn Paulsberg og Helge Kokslien i IT-selskapet EG som viktige bidragsytere i arbeidet.

Hele begrunnelsen for prisen:

Digitalisering og det grønne skiftet er to områder som vil påvirke hvordan vi planlegger og utfører oppgaver innen bygg- og eiendomsnæringen. Det er et stort potensiale for økt effektivitet og reduserte kostnader ved innføring av digital samhandling.

Bengt Herning og Virke Byggevarehandel har tatt initiativ til og utviklet løsninger for digitalisert samhandling med entreprenører, byggmestere, boligprodusenter og byggevareindustrien. Målet er å effektivisere hele prosessen fra bestilling og merking til levering og dokumentasjon av byggevarer til entreprenørene. Det å vite hvilke produkter som er i bygget vil også forenkle arbeidet med drift og utskifting av komponenter Løsningene er utarbeidet i samarbeid med Byggevareindustrien (BNL), BEAst (Byggbransjens Elektroniska Affärsstandard) i Sverige og GS1. Det er også utviklet felles nordiske EDI meldingsstandarder som enkelt kan tas i bruk av entreprenørene.

Bengt Herning og Virke Byggevarehandel setter standard for en fremtidig digital samhandling med entreprenørene og har gjort dette ved å samarbeide med mange aktører i både inn- og utland. De har kjørt en åpen og inviterende prosess i hele sitt arbeid og basert dette på konkrete mål om kostnadsbesparelser og økt effektivitet i alle ledd. De deler og bruker beste praksis for digital samhandling.

Kilde: Bygg21