Virke deltok på næringsutviklings seminar i Etiopia

Publisert:

Den norske ambassaden i Etiopia inviterte privat næringsliv, organisasjoner og norske- og etiopiske myndigheter til å utforske muligheter for næringsutvikling i Etiopia, basert på stortingsmeldingen "Sammen om jobben".

Fra seminaret i den norske ambassaden i Etiopia

Seminaret fokuserte på forretningsmuligheter gjennom ulike former for partnerskap, hvor partene bidrar med ulike kompetanse.

På seminaret representerte Virke norsk handel- og tjenestenæring basert på sitt arbeid i utviklingsland i samarbeid med Norad siden 2003, og en nylig underskrevet intensjonsavtale med Addis Ababa Chamber of Commerce & Sectoral Association. Partnerskapet planlegger ledertrening og kunnskapsoverføring innen merkevareledelse og profesjonell eksport.

Etiopia har en visjon om å bli et mellom-inntektsland innen 2025, der de blir et lavutslipps samfunn.

Fra etiopisk side satses det på utvikling av industriparker med mulighet for produksjon innen blant annet skinn-, tekstil-, og skoprodukter, som vil kunne gi store muligheter for norske importører og Virke-medlemmer.

- Verdikjeden har mange ledd, og det trengs kompetanse og bistand fra råvareproduksjon til ferdig vare og internasjonalisering. Organisasjoner, bedrifter, private institusjoner og myndigheter spiller alle en viktig rolle, oppsummerer Cathrine G Jahnsen, Internasjonal programansvarlig, Virke