Virke følger frihandelsavtaleforhandlingene mellom EU og USA

Publisert:

​​Sammen med Næringsdepartementet og EFTA-sekretariatet, deltok Virke, Rederiforbundet, NHO, næringsorganisasjoner fra de andre EFTA-landene og andre næringslivsrepresentanter på en delegasjonsreise til Washington i forrige uke.

Her ble det avholdt konsultasjoner med representanter for Kongressens Representantenes Hus, med Handelsdepartementet, med TTIP-forhandlerne, med det amerikanske handelskammeret og med ulike eksperter og fagmiljøer, bl.a. Center for Strategic & International Studies.

Foranledningen var EUs og USAs pågående forhandlinger om en omfattende frihandelsavtale (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Dersom ikke Norge og EFTA får en form for formell tilknytning til dette avtaleverket, vil norsk næringsliv komme i en sterk svekket konkurranseposisjon sammenlignet med næringslivet i EU og USA. Næringslivet i EFTA-landene og i USA deler dette synet og ble enige om en felles uttalelse, der involvering av EFTA-landene etterlyses.