Virke ga innspill til reiselivsstrategi

Publisert:

Hovedorganisasjonen Virke er som kjent engasjert i revideringen av Nasjonal reiselivsstrategi, som skjer hos Nærings- og handelsdepartementet.

Virke og våre medlemmer bidrar i revideringen av strategien gjennom løpende innspill til politisk ledelse og reiselivsseksjonen. Noen av disse innspillene er summert opp i vårt innspillsdokument og pesentasjon.

Innspillene ble overlevert NHD på innspillskonferansen de holdt november 2011.