Virke Gravferd samler gravferdsbransjen

Publisert:

BFN, Begravelsesbyråenes Forum Norge, ble 1. januar 2013 fusjonert inn i Virke Gravferd.

- Dette betyr at Virke Gravferd nå organiserer over 80 prosent av gravferdsbransjen. Det å være organisert i Virke Gravferd skal være et kvalitetsstempel for begravelsesbyrået, og gjøre brukerne trygge på at de bruker et seriøst og trygt byrå som har høye krav til standard, sier direktør for Virke Gravferd, Gunnar Hammersmark.

Virke Gravferd er en bransjeorganisasjon for gravferdsbransjen i Norge, og er en del av Hovedorganisasjonen Virke. Virke Gravferd arbeider for en aktiv kompetanseheving innen bransjen, og er et talerør inn mot offentlige myndigheter, både sentralt og lokalt, for å sikre gode arbeidsvilkår for gravferdsbransjen. Virke Gravferd er sekretariat for Klagenemnda for gravferdstjenester, og behandlet i 2012 åtte klagesaker.

- Gravferdstradisjoner i Norge er i endring. Nye tros- og livssynsritualer og mer komplekse familierelasjoner enn tidligere, setter større krav til ansatte i begravelsesbyråene. Pårørende skal få god informasjon, veiledning og oppfølging. Virke legger derfor stor vekt på opplæring og kompetansepåfyll til våre medlemmer, sier Hammersmark.

Gravferdsbransjen i Norge omsetter for ca. 1.4 milliarder kroner i året, og sysselsetter ca. 1000 personer