Virke Gravferds landsmøte 2017

Publisert:

Lillehammer Hotell

Årets landsmøte finner sted på Lillehammer Hotell 25.-28.mai. Temaet for årets møte er Standard for god gravferdsskikk.

Årsmøte på fredag skal behandle saken om sanksjonsmuligheter for brudd på Virke Gravferd sine vedtekter, i tillegg til ordinære saker som regnskap og valg.

Lokalavdelingen har forberedt årsmøte i lang tid, og har lagt opp til et spennende og flott sosialt program under arrangementet!

Spesielt hyggelig i år er det at vi har store utstillingslokaler i tilknytning til konferansesalen, hvor alle utstillere får plass innendørs til sine varer og produkter, bilutstillingen inkludert.