Virke i møte med NAV om innkjøpspraksis og arbeidsplasser

Publisert:

Denne uken møttes Virke, Virkes medlemsbedrifter og NAV om NAVs innkjøpspraksis innen Homecare-bransjen.

– Norge må omstille seg i årene som kommer og det er viktig å sikre arbeidsplasser i privat sektor. Det er av stor betydning at NAV fremmer gode innkjøp for å sikre stabile og lønnsomme norske kompetansemiljøer, sier direktør for Virke Kunnskap og Teknologi, Alisdair Munro. – Møtet var godt, og vi enige om fortsatt dialog.

Uheldige anbudsprosesser

– Den norske praksisen skiller seg fra den vi ser i våre naboland, supplerer Bjørn Haugen, i Adaptor hjelpemidler. Både i Danmark og Sverige er antallet avtaler høyere enn i Norge, fordi innkjøpene gjøres av henholdsvis kommuner og regioner.

NAV er en storkunde innenfor homecare-markedet, som følger av den offentlig finansierte velferdsstaten, og kjøper inn hjelpemidler for 5 mrd kr i året. NAV praktiserer nasjonale avtaler med en typisk reell løpetid på 4 år. Hver gang disse avtalene rullerer kan dette innebære store endringer i markedet.
– Vi i Homecare-bransjen er bevisste på at de produktene vi leverer skal hjelpe mennesker med varige funksjonsnedsettelser til å kunne arbeide eller få et bedre liv. Vi mener praksis bør justeres slik at den i større grad gir den enkelte bruker økt mulighet til å få et produkt tilpasset sine behov av en leverandør med kompetanse og erfaring, sier Eric Steira, leder i Virke Homecare og Managing Director Sales & Marketing i Invacare Nordic.

Resulterer i tapte arbeidsplasser

Etac produserer elektriske rullestoler ved selskapets fabrikk på Hønefoss. Her lages blant annet Balder-stolen. Etter NAVs anskaffelsesprosess i 2015 ble Etac representert med kun to av sine rullestoler. Dette førte til at 45 ansatte måtte slutte. – Hadde det vært flere anbud å konkurrere om, hadde ikke en tapt konkurranse nødvendigvis gitt slike utslag, sier Glenn Kjær i Etac.

Vil jobbe grundig med regjeringens rapport fremover


Møtet med NAV finner sted samme uke som regjeringens utvalg la frem rapporten En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling. Utvalget konkluderer med at det ikke er vesentlig effektiviseringspotensial knyttet til anskaffelser av hjelpemidler, og vil ikke foreslå endringer knyttet til hvordan de statlig finansierte hjelpemidlene skal anskaffes i fremtiden.
– Virke har pekt på innkjøpsfaglige grunner til at det bør gjøres endringer i dagens praksis. I motsetning til utvalget mener vi at samfunnsmessige hensyn tilsier dette. Virke vil derfor arbeide grundig med utvalgets rapport i tiden fremover, sier Anita Sundal, advokat i Virke næringspolitikk.