Handlingsrom for reservasjon stadfestet

Publisert:

Tre smilende kvinner
Virkes Inger Helene Venås, KrFs Line Holten Hjemdal, og Virkes advokat Anita Sundal, er veldig fornøyde med utredningens konklusjon.
Smilende mann
−AP er opptatt av at ideell sektor ikke skal tape mot kommersielle aktører innen helse- og omsorgssektoren, sier Odd Omland (Ap), som var saksordfører da Stortinget i fjor behandlet saken.

Regjeringens utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester ble levert av advokat Karin Fløistad. Utredningen gir Virke Ideell rett i at det er et ytterligere handlingsrom for å sikre ideelle i offentlige anskaffelser.

−Vi er meget tilfreds med at utredningen konkluderer slik den gjør. Dette viser at innsatsen Virke la ned da Stortinget behandlet den nye loven om offentlige anskaffelser gjør en forskjell. Der de fleste andre var usikre på EU-retten, fant vi handlingsrom og viste vei, sier Inger Helene Venås direktør for Virke Ideell.

Videre arbeid med forskrift og veileder

Utredningen som ble presentert i dag vil ligge som basis for regjeringens videre arbeid med forskrift og veileder. - Virke er klar til å bidra i regjeringens videre arbeid, sier Venås.
-Behandlingen av denne saken er et eksempel på at det er utvist lojalitet ovenfor internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen, og bør gi rettslig trygghet for at Norge kan ha og utvikle innkjøpsregler- og praksis som varetar ideell sektor. Utredningen peker nettopp på at gjennom fire traktatsrevisjoner er anerkjennelsen beskyttelsen av helse- og sosialhensyn har i EU-retten gjort stadig klarere, sier advokat i Virke Anita Sundal.

Et fornøyd Storting

− Arbeiderpartiet er opptatt av at ideell sektor ikke skal tape mot kommersielle aktører innen helse- og omsorgssektoren. Jeg ser fram til at regjeringen griper konkret tak i utformingen av reglene knyttet til reservasjon utover de forhold som allerede er ivaretatt, sier Odd Omland (Ap) som var saksordfører da Stortinget i fjor behandlet saken.

Også KrFs Line Holten Hjemdal er godt fornøyd, hun sto hardt på for at Stortinget samlet seg i denne saken. − Reglene rundt offentlig anskaffelser er viktig for å sikre ideelle virksomheter. Loven vi fikk i fjor hadde mange viktige verktøy for å sikre ideell sektor, og nå ser vi ytterligere handlingsrom, sier hun.

EU-rettens prinsipper gjelder

Utredningen viser at det nasjonale handlingsrommet i dette spørsmålet påvirkes av overordnede EU-rettslige prinsipper, og at disse ikke har falt bort ved det nye direktivet. At direktivet ikke tar sikte på snevre inn det nasjonale handlingsrommet for reservasjonsadgangen innenfor gitte rammer, var Virkes budskap ovenfor Stortinget og regjeringen i denne saken.

−Vi mener det er en grundig gjennomgang som foreligger. Vi ser frem til å sette oss ytterligere inn i utredningen, sier Sundal.

Les hele utredningen her.