Virke inkasso dekker medlemmenes kostnader til finansklagenemnda for inkasso

Publisert:

I Norge er det krav om at alle foretak som har rett til å inndrive forfalte pengekrav for andre skal være tilsluttet en klagenemnd. I Norge er det finansklagenemnden for inkasso som er bransjens klagenemnd. Virke inkasso vil dekke medlemmenes kostnader til de eksterne medlemmene av klagenemnden for årene 2016 og 2017. Ikke-medlemmer vil motta en faktura for dekning av de samme kostnadene.

Finansklagenemnden for inkasso behandler klager som gjelder tvister om forpliktelser mellom skyldnere og inkassoselskap. Nemnden fastsetter med utgangspunkt i dette også god inkassoskikk.
Nemnden består av en leder, samt fire faste medlemmer, hvorav to representerer inkassonæringen. Virke inkasso har gjennom flere år finansiert de samlede kostnadene for representantene som representerer inkassonæringen. Dette selv om kostnadene i realiteten er å anse som en utgift hele bransjen skal bære – på samme måte som de øvrige kostnadene knyttet til nemndens arbeid.

Styret i Virke inkasso har besluttet at bransjeforeningen for årene 2016 og 2016 vil dekke medlemmenes kostnader til nemndsmedlemmene som representerer inkassonæringen. Beløpet er på nærmere 200 000,-. Kostnadene består av møtegodtgjørelse og utgifter knyttet til reise og transport. Disse kostnadene kommer i tillegg til de øvrige kostnadene som faktureres fra Finansklagenemnden til det enkelte inkassoforetak direkte.

Inkassoforetak som er tilsluttet finansklagenemnden, men som ikke er medlem av Virke inkasso per 11.desember 2017, vil motta en faktura for en relativ andel av de samlede kostnadene bransjeforeningen har pådratt seg i forbindelse med representantene som representerer inkassonæringen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at representantene representerer alle inkassoforetak, og ikke kun virksomhetene som er tilsluttet Virke inkasso.

For ikke-medlemmer som melder seg inn før 24.januar 2018 vil Virke inkasso dekke medlemmenes kostnader til finansklagenemndens medlemmer fra inkassonæringen som om foretaket var medlem av Virke inkasso per 11. desember 2017. Tilsendt faktura vil i disse tilfeller bli kreditert. Ta kontakt med Virke inkasso for mer informasjon og innmelding før utløpet av fristen.