Virke inkasso etablerer eget forum for økonomiansvarlige

Publisert:

Virke inkasso planlegger å etablere et eget forum for personer som innehar økonomiansvaret i medlemmenes inkassoforetak. Meld din interesse i dag.

Flere medlemsvirksomheter av Virke inkasso har etterlyst en egen møteplass for de som fungerer som økonomiansvarlige i det enkelte inkassoforetak. I forlengelsen av dette planlegger vi nå å etablere et eget forum for å diskutere økonomifaglige problemstillinger av bred bransjerelevans for hele inkassonæringen. Aktuelle problemstillinger kan knytte seg opp mot regnskap, skatt, avgift, bokføring, behandling av klientmidler og lignende. Temaene som settes på dagsorden besluttes av deltakerne selv.

Målet med forumet er å legge til rette for 2-4 samlinger per år avhengig av deltakernes egne ønsker. I tillegg vil det bli lagt til rette for erfaringsutveksling og dialog mellom samlingene gjennom bruk av mulighetene som følger av digitale løsninger.

Virke inkasso innehar ikke noe eget register over hvem som er økonomiansvarlig i den enkelte medlemsvirksomhet. I forlengelsen av dette ber vi interesserte ta direkte kontakt med Virkes administrasjon for å melde seg på første forumsamling.

a kontakt med leder av Virke inkasso Iman Winkelman per epost: .