Virke Inkasso etablert!

Publisert:

Tirsdag 3. november 2015 var en viktig dag for inkasso-bransjen i Norge. Det konstituerende årsmøtet for Virke Inkasso markerte et sporskifte for bransjen. Norske Inkassobyråers Forening (NIF) ble etablert i 1981 og etter 30 år som selvstendig organisasjon innlemmes denne nå i Virke.

Virke Inkassos nyvalgte styre

Virke Inkasso har ca 70 medlemsbedrifter og medlemsbedriftenes ansatte utgjør over 95% av alle som jobber i bransjen. På det konstituerende årsmøtet ble et nytt styre valgt – med følgende medlemmer;

  • Baard Sig. Bratsberg/KrediNor (Styreleder)

  • Rolf Eek-Johansen/Conecto-Sparebank 1

  • Liv-Kari Kroken/Visma Collectors

  • Reidun Korsnes/Intrum Justitia

  • Hugo Mølmesdal/Credicare

  • Anette Willumsen/Lindorff

  • Sven Ingebretsen/Sergel (Varamedlem)

  • Jørund Granholt/PRA Group (Varamedlem)

- Virke Inkasso skal være bransjens talerør og skal jobbe tett med forbrukere og myndigheter for å innarbeide forståelse for inkassobransjens verdiskaping samt rolle, betydning og organisering i økonomikjeden, sier Alisdair Munro, Direktør for Virke kunnskap, teknologi og utdanning.

Munro sier videre at Virke Inkasso skal delta aktivt i samfunnsdebatten og i denne forbindelse er en ny leder for Virke Inkasso ansatt, Nina Skalleberg. Skalleberg var invitert som gjest på det konstituerende årsmøtet og tiltrer stillingen 12. november.

På det konstituerende årsmøtet deltok også Virkes administrerende direktør, Vibeke Hammer Madsen, som ønsket bransjen velkommen til Virke samtidig som hun fortalte møtedeltagerne om Virkekonferansen 2015 (4. november). Jarle Hammerstad, Virkes direktør for næringspolitikk, redegjorde for politisk påvirkning og forklarte hvordan bransjen skal oppnå gjennomslag i viktige saker i tiden fremover. 

NIF arrangerte tidligere samme dag det siste medlemsarrangementet i NIF-regi hos Virke. Denne fagdagen favnet bl.a. en tilstandsrapport for inkassobransjen i Norge, "Finanstilsynets time" samt hadde innlegg fra gjester fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet, NAV og "800Gjeld". Fagdagdeltagere fikk også høre et spennende foredrag fra Eirik Newth om "the right to be forgotten". Avslutningsvis ble det arrangert en strategidebatt m/gruppearbeid og oppsummeringen av dette ble overlevert Jarle Hammerstad.

- Med bakgrunn i det strategiske veivalg inkassobransjen tok i 2013/2014 ble det fort klart at Virke ble et naturlig samlingspunkt for bransjen. For styret i Norske Inkassobyråers Forening var det vesentlig at bransjen kunne stå samlet, og ved oppbygging av bransjeområde Virke Inkasso i Virke har vi klart akkurat det. Bransjens hovedprioritet går nå fra i hovedsak å være en tjenesteleverandør til bransjen til å bli en premissleverandør overfor alle aktører vi skal samarbeide med, sier Styreleder i Virke Inkasso, Baard Sig. Bratsberg.