Virke Inkasso fagdag: Forenkle – Fornye – Forbedre

Publisert:

Sentrale politikere og hele inkassobransjen var samlet på Virke Inkasso fagdag i mars 2016, hvor bransjens næringspolitiske mål, og teknologinøytralitet, ble presentert og diskutert i flere formater.

Det fremtidige digitale samfunnet formes her og nå. Virke Inkasso fagdag, med tittelen Forenkle – Fornye – Forbedre, rettet fokus mot næringspolitiske spørsmål og politisk påvirkningsarbeid for å oppnå best mulig rammevilkår for bransjen. Politikere og et knippe dyktige innledere tok forsamlingen gjennom juridiske problemstillinger og forslag til endringer i regelverk, EUs nye personvernforordning, omstilling, digitalisering og hvordan skape konkurransekraft i bransjen for fremtiden.

Etter fagdagen ble det holdt årsmøte og festmiddag for deltakerne.
Arrangementet ble holdt på Scandic Oslo Airport 30. mars 2016.
Virke Inkasso takker medlemmer, bransjen og leverandører for deltakelsen og samarbeidet om å gjøre Virke Inkasso fagdag til en viktig arena for kunnskapsdeling for bransjen. 

Se program fra Virke Inkasso fagdag her >>

Program - Virke Inkasso fagdag, årsmøte og festmiddag

Programmet kan bli oppdatert med justeringer.

Kl. 08.15
Kaffe og registrering

Kl. 09.00  
Velkommen
Nina Skalleberg Leder Virke Inkasso

Kl. 09.05
Virke Inkasso og politisk påvirkningsarbeid for bedre rammebetingelser
Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso

Kl. 09.25
Når Stortinget sier nei til å redusere antall skatteoppkreverkontor - vil vi egentlig omstilling?
Heidi Nordby Lunde (H), stortingspolitiker og medlem av Finanskomiteen for Høyre.

Spørsmål til Heidi Nordby Lunde (H) ved Nina Skalleberg

Kl. 09.55
EUs nye personvernforordning
Kim Ellertsen, avdelingsdirektør (jurist) i Datatilsynet

Kl. 10.25 
Pause

Kl. 10.40
Finanstilsynets halvtime
Anne-Kari Tuv, advokat og leder Finanstilsynets seksjon for eiendomsmegling og inkasso

Kl. 11.10
Virke Inkasso Lovutvalgs pågående arbeid for inkassobransjen
Lovutvalget representert ved juridisk direktør Børre Bratsberg i Kredinor og juridisk direktør Hanne Riksheim i Lindorff.

Kl. 11.30
Debatt med Finanstilsynet, Datatilsynet og Virke Inkasso Lovutvalg
To temaer:
1. Justisdepartementets høring om endringer i tinglysning-, tvangsfullbyrdelse- og inkassoloven (teknologinøytralitet)
2. Hvitvaskingsregelverket
I debattpanelet deltar:
Finanstilsynet ved Anne-Kari Tuv
Datatilsynet ved avdelingsdirektør Kim Ellertsen
Virke Inkasso Lovutvalg ved Børre Bratsberg og Hanne Riksheim
Ordstyrer: Nina Skalleberg

Kl. 12.00-12.50 
Lunsj med Scandic Oslo Airports bugnende lunsjbord
Program i lunsjen: Mulighet for samtaler med leverandører og ledere fra Virke Inkasso sine resultatområder for medlemsservice.

Kl. 12.50
Politisk kvarter - Hvem skal løse statens innkrevingsoppgaver i fremtiden?
I politisk kvarter møtes Frp og Ap:
Ove A. Vanebo (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet
Marianne Marthinsen (Ap), stortingspolitiker, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og første nestleder i Stortingets Finanskomité
Innleder og ordstyrer: Nina Skalleberg

Kl. 13.15

Digitaliseringen av Norge, sett fra regjeringens ståsted
Ove A. Vanebo (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Spørsmål til statssekretæren ved Nina Skalleberg


Kl. 14.00 
Utviklingen i norsk økonomi og verdikjedene
Marianne Marthinsen (Ap), stortingspolitiker, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og første nestleder i Stortingets Finanskomité
Kl. 14.45
Pause
Kl. 15.00 
Inkassobransjen i Norge i 2015
Økonomisk utvikling og bransjemessige trender i Norge, herunder hvilke utfordringer inkassobransjen står overfor.
Baard Sig. Bratsberg, Styreleder Virke Inkasso og advokat Kredinor

Kl. 15.25 
Landskapet for finanstjenester er i endring
Christoffer Hernæs, direktør for strategi og innovasjon i Sparebank 1

Kl. 16.05 
Norge – fra særstilling til omstilling
Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma Software

Kl. 16.50
Debatt med Sparebank 1 og Visma Software
Tema: Digitalisering og inkassobransjen
I debattpanelet deltar:
Sparebank 1 ved Christoffer Hernæs
Visma Software ved Erlend Sogn
Ordstyrer: Nina Skalleberg
Kl. 17.05
Avslutning og oppsummering av fagdagen
Nina Skalleberg, leder Virke Inkasso

Kl. 17.10
Slutt på fagdag

Kl. 17.30
Virke Inkasso årsmøte for medlemmer
Tema: Virke Inkasso strategi 2016
Presentert av Virke Inkasso og Virke Inkasso styret

Kl. 17.50 (starter kl. 17.30 for ikke-medlemmer)
Aktiviteter med leverandører og samarbeidspartnere

Kl. 18.45
Aperitiff

Kl. 19.15
Festmiddag