Virke inkasso har fått nytt styre

Publisert:

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Virke inkasso 13.mars 2018. På årsmøtet ble det valgt et nytt styre som skal representere foreningen det kommende året. Årsmøtet besluttet også enstemmig å vedta nye kompetansekrav for medlemmer av foreningen.

På årsmøtet var 27 av Virke inkassos medlemsvirksomheter med et totalt stemmetall på 104 representert. Følgende personer ble valgt som nye styremedlemmer for Virke inkasso:

Navn Rolle Periode
Anette Willumsen (Lindorff) Styreleder Ikke på valg. Styreleder for 1 år
Baard Sig. Bratsberg (Kredinor) Medlem Velges for 2 år (gjenvalg)
Reidun Korsnes (Intrum Justitia) Medlem Velges for 2 år (gjenvalg)
Liv-Kari Kroken (Visma Collectors) Medlem Velges for 2 år (gjenvalg)
Per Olov Sjøgren (Conecto) Medlem Velges for 2 år (ny)
Vibecke Beyer (Pacta) Medlem Ikke på valg – 1 år igjen
Sven Ingebretsen (Sergel) Vara Velges for 1 år (gjenvalg)
Anne Marie Sandtorv Hansen/Demand Norge Vara Velges for 1 år (ny)

Nye kompetansekrav

Gjennom en omfattende prosess som har involvert medlemmene har man foretatt en grundig revisjon av Virke inkassos forskrift for autoriserte inkassobevillingshavere. Dagens forskrift ble vedtatt 20.mars 1998. På årsmøtet tok medlemmene bedt om å ta stilling til et helhetlig forslag til nye kompetansekrav som er ment å skulle erstatte gjeldende forskrift.

Et enstemmig årsmøte vedtok forslag til nye kompetansekrav for medlemmer av Virke inkasso. Av vedtaket heter det også: «Det må etableres gode overgangsordninger i forbindelse med innfasingen av de nye kompetansekravene, slik at kandidater med relevant real- og formalkompetanse kan få vurdert de i relasjon kravene som stilles for hhv autoriserte inkassobevillingshavere og autoriserte faktiske ledere».