Virke Inkasso i møte med Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget

Publisert:

Virke Inkasso var tirsdag 3. mai i et møte på Stortinget med Tore Hagebakken fra Aps finansfraksjon. Det ble et positivt møte hvor Virke Inkasso fikk drøftet viktige næringspolitiske temaer, og en inspirert Hagebakken fikk besvart mange spørsmål om inkasso og bransjen underveis i møtet.

Virke Inkasso ble invitert til møtet av finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen, etter tett og godt samarbeid i forbindelse med Virke Inkasso fagdag i mars i år
Mål om felles forståelse og bedre politiske beslutninger
Stortingspolitiker Tore Hagebakken som deltok på møtet fra Aps finansfraksjon har lang politisk erfaring og bakgrunn fra sentrale og viktige posisjoner. Hagebakken er ansvarlig for Aps finansområde, og dermed ansvarlig for inkassoområdet. Målet for møtet var å informere og skape en felles forståelse med Ap om viktige rammebetingelser knyttet til inkassobransjen som bidrar til bedre politiske beslutninger over tid. Virke Inkasso ved styreleder Baard Sig. Bratsberg og leder Nina Skalleberg, holdt en presentasjon om Virke Inkasso sine næringspolitiske prioriteringer og om status for inkassovirksomhet og gjeldsbygging i Norge.
Inkasso en forutsetning for Aps "Arbeid til alle!"
Virke Inkasso ga Hagebakken en introduksjon til våre næringspolitiske prioriteringer og mål i arbeidet for en velfungerende og effektiv inkassobransje. Næringspolitiske mål ble satt i sammenheng med inkassoens viktige rolle i norsk samfunnsøkonomi, og betydningen gode innfordringsprosesser har for å sikre kreditt til næringslivet, skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Hagebakken fikk presentert inkassoens viktige rolle i samfunnsøkonomien i sammenheng med Aps fremste politiske mål og hovedprioritering om "arbeid til alle".   
Gjeldsbygging et viktig tema for Ap
På møtet ble flere problemstillinger knyttet opp mot gjeldsbygging diskutert. Hagebakken var særlig opptatt av hvordan Aps politikk bør utformes for å ivareta borgerne og samfunnets interesser i møte med den økte gjeldsbyggingen i Norge. Virke Inkasso ved styreleder Bratsberg ga Hagebakken verdifull innsikt i temaet, problemstillinger, statistikk og næringspolitiske tilpasninger som bør gjøres på området.
Videre dialog med Ap
Hagebakken uttrykte at han fikk ny og verdifull kunnskap om norsk inkassovirksomhet og våre næringspolitiske mål på området. Han tar med seg innspillene fra møtet og deler med Aps fraksjon og videre inn i det politiske arbeidet. Virke Inkasso følger opp dialogen med Ap, og gir i tillegg innspill til Aps partiprogram i forbindelse med Stortingsvalget i 2017.     
I tillegg til Aps stortingspolitiker Tore Hagebakken, skulle også Torstein Tvedt Solberg og Maria Walberg fra Aps fraksjon stille i møtet med Virke Inkasso. De ble forhindret fra å delta på møtet på grunn av arbeidet med Skatteforliket som et flertall på Stortinget ble enige om samtidig som vårt møte pågikk i Stortinget. Fra Virke stilte i tillegg bransjedirektør for Kunnskap og teknologi, Alisdair Munro. Munro har fasilitert innlemmingen av Norske Inkassobyråer i Virke.