Virke Inkasso kontaktmøte med politisk nettverk 1. desember 2016

Publisert:

Virke Inkasso inviterte til det årlige kontaktmøtet med politikere og bransjen torsdag 1. desember 2016 på Grand Hotel. Temaet for møtet var Status gjeld og inkasso, politiske fokusområder, teknologinøytralitet og gjeldsregister.

Styreleder i Virke Inkasso, Baard Sig. Bratsberg, leder for Virke Inkasso, Nina Skalleberg og leder for Virke Inkasso Lovutvalg, Hanne Riksheim, presenterte temaene på kontaktmøtet.

Program for Virke Inkasso kontaktmøte

Inkassoutvikling i 2016, herunder utviklingen av betalingsmislighold og betalingsanmerkninger

Av styreleder Virke Inkasso, Baard Sig. Bratsberg. Advokat Kredinor

 • Skyldes økningen i antall inkassosaker manglende betalingsevne eller betalingsvilje?
 • Hvem er skyldneren og hvordan løses sakene?
 • Er norsk gjeldsutvikling bekymringsfull?
 • Hva betyr et «godt» inkassoregime for samfunnsøkonomien?

Virke Inkasso politiske fokusområder

Av leder for Virke Inkasso, Nina Skalleberg

 •  Politiske fokusområder
 • Hvorfor bør vi ha et felles regelverk for privat og offentlig innfordring?
 • Konkurranseutsetting av offentlige innfordringsoppdrag
 • positivt for skyldnere og samfunnsøkonomien?
 • Opplæring i personlig økonomi

Virke Inkasso lovutvalgs arbeid med aktuelle lovforslag

Av Hanne Riksheim, leder Virke Inkasso Lovutvalg og juridisk direktør Lindorff

Regjeringen har fremmet proposisjon 6 L om teknologinøytralitet 

 • Oppnår vi teknologinøytralitet med det nye forslaget?

Forslag til privat gjeldsregister er på høring

 • Hvilke forebyggende effekter kan oppnås ved tilgang til gjeldsopplysninger? Hvem skal drifte en sikker, ordnet og effektiv registrering?

Det var veldig god påmelding fra politisk miljø til kontaktmøtet. Likevel ble noen politikere fra Finanskomiteen samtidig hasteinnkalt til en votering over den forsinkede behandlingen av Statsbudsjettet. Virke Inkasso har hatt løpende og god dialog med politikere som var opptatt med voteringen, og følger opp politisk arbeid videre.

Tidspunkt for kontaktmøtet i 2017 er lagt til et litt senere tidspunkt i desember for å unngå utvidede behandlinger av Statsbudsjettet.