Virke inkasso krever mer effektiv namsmann

Publisert:

Virke inkasso har i dagens utgave av Dagens Næringsliv et leserinnlegg med tittelen «Må få mer effektiv namsmann». Hele innlegget kan også leses her.

Må få mer effektiv namsmann

Den pågående nærpolitireformen har skapt stort politisk engasjement både sentralt og lokalt. Dessverre har debatten i stor grad dreid seg om politi- og lensmannsetatens struktur, og tilsvarende lite om næringslivets behov for effektivitet og kvalitet knyttet til politiets sivile oppgaver.

Er ikke næringslivets behov viktig i møte med politikernes engasjement for en velfungerende politietat?

Vårt spørsmål er avledet av våre medlemmers tiltagende frustrasjon knyttet til saksbehandlingstiden for utleggssaker. Dette er saker der Politidirektoratet opererer med en fastsatt saksbehandlingstid på 60 dager, men der den faktiske saksbehandlingstiden i enkelte politidistrikt nå nærmer seg ti måneder. Konsekvensen av politiets manglende evne til rettidig oppfølgning er en betydelig likviditets- og soliditetsrisiko for norsk næringsliv.

Mange forbinder Politiets arbeidsoppgaver først og fremst med de innbyggernære rollene knyttet til forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Sett i lys av at Stortinget har besluttet å videreføre Politiets namsmannsoppgaver, vil det være viktig at den politiske oppmerksomheten nå også rettes mot de områdene der næringslivet er avhengig av at etaten leverer tjenester av høy kvalitet med tilfredsstillende effektivitet. En restansesituasjon som innebærer at saksbehandlingsfristen oversittes med flere hundre dager, kan vanskelig betegnes som noe annet enn uholdbar.