Virke jobber for alternativ til statlig poseavgift

Publisert:

Plastposeavgiften har dukket opp igjen, denne gangen fra EU. Miljømyndighetene vil innføre EU-direktiv gjennom statlig avgift. Virke mener imidlertid vi kan følge opp direktivet på andre måter som gir bedre miljøeffekt.

Bæreposer

Virke har i dag sendt forslag til Klima- og miljødepartementet om øremerking av posepenger til Handelens miljøfond.

Bakgrunnen er at Norge skal innføre et EU-direktiv om reduksjon av plastposer. Miljødirektoratet foreslår en statlig avgift, mens Virkes forslag er i stedet at det tas betalt for poser over disk, noe brorparten av handelen allerede gjør, og at 50 øre per pose går til et nytt fond; Handelens miljøfond.

Virke mener det gir bedre miljøeffekt og sparer både handelen og myndighetene for administrative byrder.

Fondet bør organiseres som en egen forening og ha deltagelse gjennom en frivillig tilslutningsavtale. Pengene kan for eksempel brukes til holdningskampanjer, opprydding, forskning og utvikling og tiltak for å øke bruken av gjenvunnet og biobasert plast.

Som hovedorganisasjon for handelen vil Virke forplikte miljømyndighetene til dette gjennom en avtale, der også andre organisasjoner som representerer handelen vil delta. Virke samarbeider med bla. Dagligvarehandelens miljøforum og Grønt punkt om denne fondsløsningen.