Virke klager 350-kronersgrensa inn for ESA

Publisert:

Virke ønsker å undersøke om 350-kronergrensa kan være brudd på statsstøttereglene Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen.

Grunnlaget for klagen er at det dreier seg om en ny ordning, at den bryter med logikken i merverdiavgiftssystemet og at den innebærer en form for selektiv, indirekte støtte til utenlandske nettbutikker. ESA har nå tatt opp klagen med regjeringen.  

- Vi var svært aktive da grensa skulle endres, og vi er glad for at grensen ikke ble hevet til 500 kroner slik regjeringen ville. Når det er sagt, er det ikke tvil om at hevingen vil få betydelige konsekvenser for norsk varehandel på sikt, sier Harald Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke. 

350-kronersgrensa er en avgiftsfavorisering av utenlandske konkurrenter, som slipper å ilegge varene 25 prosent mva. Norske handelsvirksomheter får således en stor konkurranseulempe, som svekker grunnlaget for verdiskaping, arbeidsplasser og innovasjon i norsk varehandel. Norge har med dette gått i stikk motsatt retning av det landene rundt oss gjør. EU har nylig lansert en digital strategi, der et av tiltakene er moms fra første kroen og avgiftsmessig likebehandling av grensekryssende handel innenfor EU. Flere andre europeiske land har vært tidlig ute med å etablere elektronisk mva-betaling ved handel i utenlandsk nettbutikk.

Postens og andre speditørers administrasjonsgebyrer knyttet til vareregistrering og avgiftsinndrivning oppleves i dag som en utfordring for forbruker ved netthandel fra utlandet. Virke vil få bukt med disse gebyrene ved å la folk selv gjøre jobben med registrering og avgiftsbetaling gjennom en selvbetjent nettløsning, slik man har i Finland, og som kommer i Sverige og andre land.

- Norske forbrukere har lang tradisjon med bruk av nettbank og offentlige nettjenester. Grunnlaget for å lykkes i Norge med det man har fått til i andre land er derfor det beste. Og når forbrukeren selv gjør jobben faller hele grunnlaget for disse gebyrene, og med det grunnlaget for en momsfri grense bort, mener Andersen. 

Saken er spesiell: Vanligvis handler en klagesak om at en nasjonalstat gir ulovlig støtte til eget næringsliv.

Her er det omvendt, fribeløpsgrensen gir utenlandske nettbutikker en fordel vis à vis norske konkurrenter.