Virke Kulturs innspill til statsbudsjett 2018

Publisert:

Les Virke Kulturs innspill til statsbudsjett 2018.

Bilde av stortinget

Virke Kultur mener at det er behov for å vise en tydelig retning i norsk kulturpolitikk og at vi trenger både å se forutsigbare rammer og tydelige visjoner for regjeringens kulturpolitikk. Derfor mener vi tiden er inne for at regjeringen legger fram en helhetlig stortingsmelding om kulturpolitikk og kulturens betydning.

Vi er opptatt av at det neste statsbudsjettet må gi forutsigbare rammer for kulturaktørene som stimulerer til et aktivt og mangfoldig kulturliv.

Les hele innspillet her