Virke med gjennomslag i PFOA-saken

Publisert:

Virke, i samarbeid med Norsk Industri og Sportsbransjen, har fått gjennomslag i kravet om å utsette omsetningsforbudet mot tekstilprodukter som inneholder PFOA. Miljødirektoratet foreslår en endring som gir en utsettelse av forbudet mot import og omsetning av forbrukerprodukter som inneholder PFOA og er produsert før 1. juni 2014. De anbefaler ingen endringer i produksjonsforbudet.

Anbefalingen fra direktoratet innebærer at tekstiler som er produsert før 1. juni 2014 kan få inneholde PFOA, mens det som produseres etter dette vil bli ulovlig å omsette i Norge. Forslaget innebærer videre at det kan være lov å selge PFOA-holdige tekstiler fram til 2018, men dette må da være produkter som er produsert før 1. juni i år.

Miljødirektoratet anbefaler Klima- og miljødepartementet å endre regelverket slik at produkter som kan dokumenteres produsert før 1. juni 2014, kan importeres og selges fram til 1. januar 2018.

Produktene som allerede er i butikk og på lager, vil dermed kunne selges, samtidig som hensynet til helse og miljø ivaretas ved at strenge krav til ny produksjon gir PFOA-frie produkter.

- Virke og Norsk Industri advarte mot et særnorsk lovforslag i høringsrundene, men ble dessverre ikke hørt. Nå har vi imidlertid fått et gjennomslag og en løsning vi mener medlemmene kan leve med, sier direktør for Virke Mote og Fritid, Bror Stende.