Virke støtter medlem i rettssak om pensjonskostnader

Publisert:

Virke har engasjert seg i en rettssak mot Frelsesarmeen, hvor spørsmålet er hvem som skal betale pensjonskostnader etter nedleggelse av to institusjoner som drev syke- og aldershjem for Oslo og Tromsø kommune.

Institusjonene ble etablert på slutten av 1970-tallet og avviklet i 1997 og 2001. I perioden hjemmene utførte tjenester dekket kommunene kostnadene ved driften, inkludert kostnadene forbundet med de ansattes offentlige tjenestepensjon i KLP. Etter at institusjonene ble lagt ned hadde verken Frelsesarmeen eller institusjonene noen kostnader som følge av pensjonsavtalen med KLP før i 2006, det vil si henholdsvis ni og fem år etter at institusjonene ble nedlagt. Det ble da sendt krav om innbetaling av reguleringspremie. Etter at Frelsesarmeen bestred kravet har Sikringsordningen* dekket beløpet og overtatt det påståtte kravet mot Frelsesarmeen fra KLP.

Sikringsordningen har anført flere grunnlag for kravet, mens Frelsesarmeen hevder organisasjonen aldri har forpliktet seg til å dekke disse kostnadene. Et av spørsmålene i saken er om kravet mot Frelsesarmeen vil være i strid med forbudet mot tilbakevirkning i Grunnloven § 97 ettersom endringer i forsikringsvirksomhetsloven i 2004 har påført de nedlagte institusjonene en forpliktelse som de ikke hadde før 2004.

Hovedorganisasjonen Virke har engasjert seg i rettssaken til støtte for Frelsesarmeen ettersom utfallet av saken kan ha betydning for andre virksomheter med offentlig tjenestepensjon.Virke har erklært partshjelp og deltar i rettssaken med egen prosessfullmektig.

Rettssaken avholdes i Oslo tingrett 22. - 26. april. Virke vil senere formidle utfallet av saken.