Virke vil legge flypassasjeravgiften tilbake i skuffen

Publisert:

​Fra 1. april må flypassasjerer betale enda en avgift hver gang de reiser, som følge av budsjettforliket mellom Regjeringen og KrF/Venstre før jul. Virke mener at avgiften er svakt utredet, dårlig begrunnet, og vil bidra  til å svekke både norsk nærings- og reiseliv.

​-

Forslaget er blant annet begrunnet ut fra at flyreiser bidrar til miljøskadelige utslipp, og at avgiften vil bidra til å redusere dette. Vi mener at den nye avgiften i beste fall treffer dårlig, siden den kun øker prisen på reisen og ikke spesifikt priser utslippet,

sier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.

Vi er også overrasket over hvor lite gjennomtenkt avgiften er med tanke på konkurranseforhold og konsekvenser for både nærings- og reiselivet, sier McSeveny-Åril. 

Næringslivet i Norge finnes over hele landet, og flytransport er en av forutsetningene for at det skal kunne opprettholdes. Flypassasjeravgiften kan bidra til å øke kostnadene både direkte for bedriftene, og i ytterste konsekvens gjennom at ruter kan bli nedlagt. Disse konsekvensene har i alt for liten grad her blitt drøftet ved innføringen av denne avgiften. Dette er slett arbeid fra regjeringen.

-Norsk reiseliv trenger ikke en ytterligere kostnadsøkning i den tøffe konkurransen vi står overfor, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge. Når våre medlemmer skal selge Norge ute, kan vi ikke være dyrere enn alle andre land vi kan sammenligne oss med. Reiselivet er en av de få bransjene som har blitt hjulpet i gang av en svekket kronekurs, men som på kort tid får svekket sin konkurransekraft under denne regjeringen med økt moms og nå med flypassasjeravgift.

Les Virkes høringsuttalelse her >>