Virkes innspill til behandlingen av barnevernsreformen

Publisert:

To damer med stripete overdel
Medlem Elin Flatebø (t.v.) og fagsjef i Virke, Helga Bull-Rostrup (t.h.) hos Familie- og kulturkomiteen.

På høringen i Familie- og kulturkomiteen etterlyste Virke en vurdering av konsekvensene for de ideelle barnevernsinstitusjonene ved ny kommunal finansieringsmodell for plasser på barnevernsinstitusjoner.

Vi er bekymret for at denne finansieringsmodellen vil tvinge kommunene til å la pris være avgjørende ved valg av institusjonsplass og at det på sikt vil føre til dårligere kvalitet på tilbudet og redusert eiermangfold.

Virke ber om at det gjøres tiltak for å ivareta det ideelle tilbudet på lik linje med det som er planen for det statlige.

Her kan du lese vårt høringssvar.