Virkes innspill til plattform for ny regjering - faghandel

Publisert:

​Virke tar opp behov for å skape ny vekst gjennom investeringer i samferdsel, forenkling av lover og regler og vekstfremmende skattelettelser, samt mer fleksibilitet i arbeidslivet i innspillet til de fire partilederne som forhandler om politisk plattform for ny regjering.

De samarbeidende partiene bør organisere et nytt samferdselsløft, skriver Virke. Vi ligger fortsatt kraftig på etterskudd med hensyn til de faktiske investeringene i vei og bane. Samferdselspolitikken bør legges om med tanke på mer effektiv planlegging, opprydding i forsinkende prosesskrav og mer fleksible, effektivitetsfremmende finansieringsopplegg.

Prioriteringene mht større prosjekter i NTP bør vurderes på nytt i lys av forbedret metode for beregning av samfunnslønnsomhet. Sterkere geografisk konsentrasjon av strekningsvise utbygginger vil gi mer vei for pengene og mer nytte for brukerne. 

Virke tar også opp regionalt/lokalt planarbeid, som bør forenkles og styrkes. Rikspolitiske planbestemmelser som kvadratmeterregulering av varehus må fjernes og erstattes med anbefalinger og huskelister for å legge til rette for et godt planarbeid lokalt, skriver Virke.

Les Virkes brev til de fire partiene som forhandler om politisk plattform for regjeringen Solberg.