Virkes innspill til plattform for ny regjering - treningsbransjen

Publisert:

Virke tar opp behov for å fornye Norge, skape ny vekst, mer fleksibilitet i arbeidslivet og økt samspill mellom det offentlige og private innen helse og trening i innspillet til de fire partilederne som forhandler om politisk plattform for ny regjering. Virke tar også opp skatt på trening.

​Blant Virkes forslag til den nye regjeringsplattformen er tiltak for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen og økt samhandel mellom offentlig sektor og private tjenestetilbydere.

For å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen bør fordelsbeskatningen av arbeidsgivers tilskudd til treningstilbud til sine ansatte fjernes, skriver Virke. Det innebærer en likebehandling av ansatte som har treningsfasiliteter på sin arbeidsplass og de som ikke har det, og det vil bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen ved å forenkle bedrifters muligheter til å tilrettelegge for sine ansatte.

Virke tar opp samhandlingsreformen og forebyggende helsearbeid og påpeker at private treningssentre vil bidra i forebyggende helsearbeid gjennom sin tilgjengelighet og lavterskeltilbud i hele landet. Det bør legges til rette for at slike private aktører kan bidra på lik linje med f.eks kommunale frisklivssentre.

Les Virkes brev til de fire partiene som forhandler om politisk plattform for regjeringen Solberg