Virkes næringspolitikk på regjeringens agenda

Publisert:

Få uker etter Stortingsvalget har Virke levert inn innspill til regjeringsplattform og startet på en 100-virkedagers plan for å sikre gjennomslag for en bedre politikk for arbeidsliv og næringsliv.

Erna Solberg og Vibeke Hammer Madsen

Denne uken har de borgerlige partiene diskutert regjeringsalternativer og politiske prioriteringer for de neste fire årene. Hva slags politisk plattform de vil bygge sitt regjeringssamarbeid på har betydning for hva slags rammebetingelser våre medlemmer og næringer vil få, så Virke jobber hardt med å få politisk gehør for viktige medlemssaker.

I Virkes innspill til regjeringsplattform har vi både løftet prioriterte hovedsaker som har stor betydning for de aller fleste av våre medlemmer, og vi har løftet utvalgte bransjesaker. I det videre arbeidet opp mot regjering og Storting vil vi ivareta et bredt spekter av bransjeinteresser.

Kort om våre bransjeoverskridende hovedinnspill:

  • Det må bli enklere for deg å drive virksomhet. I forrige stortingsperiode har regjeringen fjernet rapporteringskrav og forenklet regelverk som har spart næringslivet for 15 milliarder. Likevel forteller de fleste arbeidsgivere oss at de merker liten forskjell. Vi mener det må settes et minst like ambisiøst mål for forenklingsarbeid den kommende fireårsperioden.
  • Regjeringen må sette ned et forenklingsutvalg som skal gå gjennom arbeidsmiljøloven, og foreslå en redigert utgave med færre, mer oversiktlige og enklere bestemmelser.
  • Det bør settes et mål om at andelen private og ideelle aktører som leverer offentlig finansiert tjenesteproduksjon øker med minst 10 % innen 2025.
  • Formueskatten på arbeidende kapital må fjernes.
  • Det må sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen. Målet er å endre sykelønnsordningen slik at sykefraværet i din virksomhet går ned.
  • Næringslivet trenger drahjelp til omstillingen. Det må etableres en miljøfunn-ordning som gir skatteincentiv for investeringer i miljøomstilling/ny teknologi.

I løpet av de neste ukene og månedene vil vi være tett på politikere og myndigheter for å sikre gjennomslag for dine interesser i stortingsperioden som kommer.

Om du ønsker innsyn i vårt innspill til regjeringsplattform eller vil vite mer om vår 100-virkedagersplan, er det bare å ta kontakt.