Virkes reaksjon på statsbudsjettet for 2016

Publisert:

​ Virke er glad for at det legges til rette for inhalasjonsveiledning (KOLS mm) i apotek og etablering av nettapotek. Virke mener likevel det er galt å finansiere dette gjennom å redusere apotekavansen, slik regjeringen foreslår i kapittel 2751, post 70.

​Regjeringen varslet i Meld.St.28 (2014-2015) en helhetlig gjennomgang av apotekavansen og trinnprismodellen i 2016. Et sannsynlig resultat av denne gjennomgangen er at apotekavansen må økes for at den i større grad skal dekke kostandene forbundet med reseptpliktige legemidler. Da er det kontraproduktivt å redusere avansen i 2016-budsjettet.