Visma vil legge bedre til rette for merking av utleggsoverføringerVisma vil legge bedre til rette for merking av utleggsoverføringer

Publisert:

Virke inkasso har vært i nær dialog med flere av de store systemleverandørene for å oppnå en endring av måten utleggsoverføringer til inkassator merkes på. Konkret er det ønske om påføring av kid-nr slik at saken kan leses direkte inn i systemet uten at det er nødvendig med manuelle trekklister. Nå er det endringer på gang.

Visma er en av de største leverandørene av økonomi- og lønnssystemer til norske kommuner. I forlengelsen av nær og god dialog mellom Virke inkasso ønsker Visma nå å gjøre sine kunder i offentlig sektor enda mer oppmerksom på at alle utleggsoverføringer skal berikes med kid-nr som gjør at overføringen kan leses rett inn i inkassators fagsystem. Dette vil gjøre de manuelle trekklistene overflødig og med det redusere den tidstyven dagens manuelle registrering av innbetalingene representer. Visma vil også sette opp webinar der de hjelper sine kunder med raskt å komme over i en ny arbeidsmåte der kid-nr alltid registreres.

Virke inkasso er også i dialog med den andre store leverandøren av økonomi-og lønnssystemer til offentlig sektor, Evry/Agresso. Målet er at denne dialogen skal resultere i at registrerte overføringer i Agresso også skal merkes med kid-nr slik at de kan leses rett inn av inkassator.

Over tid er med prosjektet Virke inkasso har igangsatt å oppnå en kraftig reduksjon i omfanget av manuelle trekklister som per i dag mottas av inkassobyråene i forbindelse med overføringer knyttet til utleggstrekk.