Visning av spillefilmer i barnehjørner og fellesarealer på treningssentre

Rettighetshavere til filmverk har enerett til å bestemme når filmverket skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, jf åndsverksloven §§ 1 og 2. Filmverk på dvd, video, eller annet påføres i dag også standardmessig vilkår om at eksemplaret kun må brukes til visning i privat sfære. Visning utenfor dette krever lisens.

For treningsstudioer vil dette bety at hvis treningsstudioet benytter DVD’er eller videofilmer til fremvisning for eksempel i fellesarealer eller barnehjørner så krever det at treningsstudioet har en lisens for disse visningene.
Motion Picture Licensing Company Norge (”MPLC Norge”) representerer det amerikanske selskapet Motion Picture Licensing Company, som er verdens største leverandør av lisensavtaler og representerer mer enn 370 Internasjonale og lokale Filmselskaper og Distributører, f.eks.: Walt Disney, Paramount, 20th Century Fox, Universal Pictures og Pixar for å nevne noen få.
Virke Trening har nå fremforhandlet en avtale om rabatter på lisens for visning av spillefilm for sine medlemmer.  Denne avtalen sikrer treningsstudioene at de kan vise spillefilm enkelt og lovlig til sine medlemmer.