Widvey, we have a problem…

Publisert:

​Virke Produsentforeningen er glad for at Stortinget samler seg om viktige prinsipper for kulturpolitikken, og legger grunnlaget for en offensiv nasjonal filmpolitikk. Forliket slår fast filmens rolle i kulturen. Men innretningen av insentivordningen er ikke slik den burde være.

​- Insentivordningen burde vært definert som en rettighetsbasert ordning.  Stortinget gir Widvey ansvar om å videreutvikle ordningen, sammen med bransjen. Det neste året må vi, sammen med Widvey, unngå at insentivordningen spiser av hardt tiltrengte kulturkroner på budsjettet, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

Urfjell er glad for signalene som kommer fra Stortinget om at innretningen på ordningen skal vurderes på sikt.

– Det er bra at Stortinget tar diskusjonen om insentivordningen på alvor og vi ser frem til å kunne følge den i det året som kommer, sier Urfjell.

Vi må finne fremtidens løsninger sammen

Stortinget gir verdikjeden i filmbransjen beskjed om å samarbeide for å finne nye måter å finansiere film på, i møte med en ny teknologisk virkelighet. Urfjell er fornøyd med at Stortinget peker på aktørene i verdikjeden.

- Bransjen har ønske om å utvikle nye forretningsmodeller. Så langt har vi ikke kommet frem til klare svar. Vi er enige med Stortinget om at svarene finnes i dialogen mellom myndighetene og bransjen, avslutter han.