2018 blir yrkesfagenes år!

Publisert:

Ung lærling

Kampanjen Yrkesfagenes år 2018 skal skape blest og gode historier rundt det å velge en yrkesfaglig vei inn i arbeidslivet. Er du lærling, lærlingbedrift og/eller har engasjement for yrkesfag, og spesielt helsefag? Se hvordan du kan bidra!

Hva er Yrkesfagenes år 2018?

Flere bør vite hvorfor man bør velge yrkesfag. Derfor har WorldSkills satt i gang kampanjen Yrkesfagenes år 2018, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Kampanjen skal gi både bedrifter, unge og foresatte innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke antall lærebedrifter og læreplasser.

1. februar 2018 er offisiell start på kampanjeåret. Kampanjenettstedet yrkesfag.no lanseres da og det vil bli mye aktiviteter på sosiale medier.

Kampanjens to offisielle hashtags er #yrkesfagenesår og #mittyrkesfag.

Flere muligheter for deg innen helsefag til å delta og bidra

I forbindelse med kampanjen arrangeres det mange aktiviteter og konkurranser, blant annet innenfor helsefaget.

Her er eksempler på aktiviteter innenfor helsefagene: