Agentnytt

Agentnytt sendes medlemmene på agentområdet. Nyhetsbrevet gis ut tre ganger i året. Det inneholder primært juridiske artikler på agentrettens område, men tar også for seg relevante nyhetssaker for øvrig. Nyhetsbrevene finner du på denne siden.