Bli Business Partner

Netthandelsbransjen er avhengig av pålitelige, kompetente og økonomisk stabile tredjeparts- leverandører. Derfor har vi knyttet til oss flere av de viktigste leverandørene i samarbeidsmodellen Business Partner.   Målsetningen er å styrke og fordype relasjonene til disse. Gjennom å få innblikk i hverandres nettverk og ved informasjons- og kunnskapsdeling åpnes nye forretningsmuligheter. Konseptet innebærer ingen form for bransjeeksklusivitet.