Kultur

Hus i Trondheim

Virke Kultur er bransjeområdet for kulturvirksomheter. Medlemsvirksomhetene tilbyr et bredt spekter av kunst- og kulturopplevelser.

Medlemmer er bl.a. museer, kinoer og filmproduksjon, musikkorganisasjoner og scener, gallerier og kunstsentra, og interesseorganisasjoner i kulturlivet.

Virke Kultur er en politisk aktør sammen med og for medlemmene og kjenner bransjens særpreg og behov knyttet til bl.a. sesongpreget aktivitet og arbeidsforhold, behov for forskning og utvikling, og ulike finansieringsmodeller og inntjeningskrav.

Samarbeid mellom reiseliv og kultursektoren — opplevelsesturisme — er et satsingsområde for Virke.

Virke Kultur skaper relevante og interessante møtesteder for kulturvirksomheter og gir råd og bistand til rollen som arbeidsgiver.

Nettverk

Vi har tre meget aktive nettverk for museumsledere:

  • Museumsdirektører
  • Administrasjons- og økonomisjefer for museer
  • Reiseliv for museer
Les mer

Prioriterte temaer

  • Innovasjon - organisering og posisjonering for framtiden
  • Gode og forutsigbare økonomiske rammevilkår for kulturvirksomheter
  • Øke forståelsen for kulturlivets og kulturnæringens viktige samfunnsbidrag
  • Kunnskapsbygging gjennom faktagrunnlag, statistikk og synliggjøring
  • Framtidsrettet og ansvarlig arbeidsgiverpolitikk
  • Møteplasser og arenaer for kunnskapsdeling, forskning og utvikling (FoU)
Les mer

Bransjeartikler

Vis flere

Laster flere sider...